Om föreningen

Brf Äppelgården ligger i Annedal, Bromma. Föreningen består av 28 medlemmar/lägenheter och bildades 2009 av NCC. Bygget av fastigheten startade på försommaren 2010. I juni 2011 flyttade de första medlemmarna in och i maj 2012 tog medlemmarna över efter den interimstyrelse som funnits under uppförandet av fastigheten.

Här hittar du stadgarna , trivselregler, årsredovisningen 2022 och Ekonomisk plan 

Styrelsen
Samfälligheten
Nyhetsbrev

Styrelsen

Kontakta styrelsen

Samfälligheten

Tillsammans med vår grannförening Brf Chateau Mattis har vi en samfällighetsförening, Mattisborgen. I den beslutar vi om skötsel av våra gemensamma utrymmen, som kallas ”gemensamhetsanläggningen”: återvinningsrum, garage, gården och gemensamhetslokal. Styrelsen från vardera bostadsrättsförening har ledamöter som sitter i styrelsen för Mattisborgen. Här gör man upp prioriteringsordning på underhåll, förändringar och nyanskaffningar, hur stor summa som bör avsättas för driften av gemensamhetsanläggningen och inköp och kontrakt för gemensamma utrymmenas el, vatten, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.