Försäkring

Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring hos Moderna försäkringar. I den ingår skydd för de gemensamma utrymmena och tomten. Utöver det har föreningen tecknat ett gruppavtal med nedanstående försäkring för varje lägenhet

•         Bostadsrättskydd – Premie SEK 275 per lgh och år
•         Utökad bostadsrättsförsäkring – Premie 400 per lgh och år

Skillnaden mellan ovanstående tillägg är att den” utökade bostadsrättsförsäkringen” tar skador på bostaden som lägenhetsinnehavaren själv orsakar samt skador på ytskikt i våtutrymme vid vatten- och läckageskador.

Moderna Försäkringars avdelning för företagskunder erbjuder nu den ”utökade bostadsrättsförsäkringen” till ”NCC brf:er” mot en premie om SEK 380 per lägenhet och år. Denna omfattning skall då bytas ut mot ”bostadsrättsskyddet” och ingå som ett fast moment i fastighetsförsäkringen.