Fastigheten

I Brf Äppelgården ingår Annedalsvägen 54 (”A-huset”) och Dartanjangs gata 60 (”B-huset”). Tillsammans med brf Chateau Mattis delar vi garage, återvinningsrum och gård. Kvarteret heter Mattisborgen.

Samfällighet

Tillsammans med Brf Chateau Mattis har vi en samfällighetsförening. I den beslutar vi om skötsel av gemensamma utrymmen som återvinningsrum, gården och gemensamhetslokal.

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC

Övrigt

Uppgifter om El och vattenförbrukning tillhandahålls av Techem. Kontakta Techem för att få inloggningsuppgifter.