Fastigheten

I Brf Äppelgården ingår Annedalsvägen 54 (”A-huset”) och Dartanjangs gata 60 (”B-huset”). Tillsammans med brf Chateau Mattis delar vi garage, återvinningsrum och gård. Kvarteret heter Mattisborgen.

Samfällighet

Tillsammans med Brf Chateau Mattis har vi en samfällighetsförening. I den beslutar vi om skötsel av gemensamma utrymmen som återvinningsrum, gården och gemensamhetslokal.

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum. Kontaktuppgifter felanmälan