Information om åtgärder efter garantibesiktningen

Åtgärderna efter höstens 2-årsbesiktning börjar komma till sitt slut. Tack för alla enkätsvar som hjälpte oss få reda på vad NCC missat och vad som var åtgärdat. De som ska ha ventilationen mätt och de som ska få våtrumsarbeten åtgärdade bör få detta ordnat under april om det inte redan skett -annars bör så gott som alla punkter vara klara. Är du osäker på om du fått dina punkter åtgärdade? Maila styrelsen@appelgarden.org så skickar vi besiktningsprotokollet till dig så du kan kontrollera det (På grund av personuppgifter kan vi inte lägga ut det på hemsidan). Om något skulle kvarstå så ska NCC så klart åtgärda det.

En stor punkt som dock är kvar att åtgärda är ventilationen. Här arbetar NCC med en VVS expert på att bygga om luftväxlaren i källaren för att inte oset i frånluften från lägenheterna ska kontaminera inluften. NCC återkommer när detta är färdigt och kommer då justera om luftflödena i alla lägenheter. Tyvärr är inte detta något som kommer att gå snabbt att åtgärda, men NCC arbetar på en lösning.