Parkering

I Annedal ska varje fastighet ha en parkeringsplats per lägenhet. När området är färdigställt ska 70% av parkeringsplatserna vara i garage och 30% på gatan, i anslutning till fastigheten.

 

Garage

Brf Äppelgården elar garage med Chateau Mattis. I vår förening har vi 20 platser. Varav 1 handikapp-plats och 1 mc-plats. Alla p-platser är uthyrda för tillfället, men du kan ställa dig i kö för en plats. Kontakta vår ekonomiska förvaltare Fastum, om du vill ställa dig i kö.
Garage- och lägenhetshyra betalas var för sig och har separata kontrakt, så glöm inte att säga upp din garageplats i god tid om du ska flytta.

 

El-platser

Under 2018 kommer föreningen att installera att antal laddplatser för att kunna ladda el-bilar. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Handikapplats

I garaget har föreningen 2 handikapplatser som idag är uthyrda till behöriga hyresgäster. För att få hyra en handikapplats ska du ha ett giltigt handikapparkeringstillstånd. Skulle det inte finnas någon boende som har ett särskilt behov av och är behörig för en handikapplats, kan dessa platser hyras ut på korttidskontrakt till övriga boende. Har du särskilt behov och giltigt tillstånd, får du gå före kön ifall en handikapplats blir ledig eller är uthyrd på korttidskontrakt, och du står i tur att få hyra den.