Nyhetsbrev 2015-Dec

Här kommer information från styrelsen i Brf Äppelgården.

Trädgårdsgrupp
Det har tillsatts en trädgårdsgrupp med medlemmar från Brf Chateau Mattis (CM).
Under våren kommer de göra en tillsyn över innergården och komma med förslag till styrelserna i CM och Äppelgården på vilka förbättringsåtgärder som skulle kunna göras.

Avgiftshöjning
Från 1 januari 2016 höjs avgifterna för både lägenhet och garage med en procent.

Ventilation
En ny utredning om ventilationen kommer att genomföras av NCC. Det finns fortfarande boenden som har problem med matos, avloppslukt samt dålig lufttillförsel i sina lägenheter.

Miljörum och gemensamhetslokal
Styrelserna i Brf Äppelgården och CM har beslutat att införa en straffavgift om 3000kr när:

  • Städning av gemensamhetslokalen är bristfälligt eller inte alls utförd.
  • Grovsopor som möbler, dammsugare, mattor etc. lämnas i miljörummet.

Det kostar föreningen pengar att ta in akutstädning samt bortforsling av grovsopor varför vi har blivit tvungna att ta detta beslut.

Trivselregler
På förekommande anledning vill vi påminna er om våra trivselregler.
”Utan Era grannars medgivande bör Ni undvika att spika, borra, spela instrument eller musik på hög volym efter kl. 22.00. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid.”
Trivselreglerna kan i sin helhet, läsas på vår hemsida.
appelgarden.org/om-foreningen/trivselregler/

Underhållsplan
Styrelsen har under hösten tagit fram en underhållsplan och har i samband med framtagandet beslutat, av säkerhetssynpunkt, att lösa föremål såsom barnvagnar, dörrmattor, blomlådor etc. måste tas bort från trapphusen.
Dessutom får termometersladdar hänga ut, max 10-20cm då dessa skadar husfasaden när det blåser.

Vädjan om deltagande i styrelsen 2016/2017
Innan sommaren ska en ny styrelse väljas. Många i dagens styrelse, har suttit i flera år och aviserar att de inte kommer fortsätta.

När det gäller rekrytering till ny styrelse vädjar vi och hoppas att fler medlemmar i föreningen anmäler sitt intresse för styrelsearbete för nästkommande år. Det är lärorikt, man får god insyn i sin egen förening och man kan bestämma vilka prioriteringar som ska göras.
Dessutom utgår arvode om 1500kr/möte. (vi har ca 8-10 möten per år)
Anmäl dig gärna till valberedningen när de knackar på i vår.
Har du frågor är du välkommen att maila styrelsen på styrelsen@appelgarden.org

Om vi inte får ihop en intern styrelse måste vi ta in extern hjälp, vilket kommer påverka allas månadsavgifter med upp till 10 % höjning.

Styrelsen för Brf Äppelgården vill slutligen önska sina medlemmar en riktig god jul.