Nyhetsbrev 2015-2

Här kommer lite information från styrelsen i Brf Äppelgården.

Trädgårdsgrupp
Efter förslag från medlemmar, önskar Brf Äppelgården och vår grannförening Brf Chateau Mattis bilda en trädgårdsgrupp för en trevligare utemiljö.
Om du önskar delta, ta kontakt med oss i styrelsen på styrelsen@appelgarden.org.

Postlådan
Vi har den senaste tiden haft problem med posten som glömmer att stänga postfacken.
Om detta uppmärksammas, vänligen ring posten på tel. 0771-333310.

Årsstämma 2015
I maj hade föreningen årsstämma.
Deltagandet var som tidigare år, väldigt lågt. Kom ihåg att om man önskar förändringar eller har synpunkter på styrelsens arbete så är årsstämman ett bra forum för att lyfta dessa frågor.
Ni hittar referatet från årsstämman som bilaga till detta utskick.

Styrelsen 2015/2016
Styrelsen för Brf Äppelgården ser ut enligt följande efter årsstämman.

Manar Ali, ordförande
Ingrid Björling Bohman, sekreterare
Andreas Brydling, ledamot
Alexander Evert, ledamot
Linus Thyrén, ledamot
Sorosh Shafai, suppleant

Styrelsen för Brf Äppelgården önskar sina medlemmar en riktig skön sommar.