Motioner till årsstämma

Motioner till årsmötet för Brf Äppelgården

Nu har du möjlighet att skicka in motioner till Brf Äppelgårdens styrelse inför årets föreningstämma och göra din röst hörd.

Vad är en motion?
En motion är ett förslag till beslut som väcks av en föreningsmedlem i en beslutande församling.
I vårt fall till föreningens årsstämma.
Vad ska stå i en motion?
– Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
– Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
– Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
– Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
– Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
-Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator.

Lämna in din motion, till styrelsen för Brf Äppelgården senast söndag 26 april i brevlådan hos Shafai/Adolfsson i A-huset.

Om du har några frågor, kontakta styrelsen

 
Vänligen
Styrelsen Brf Äppelgården