Höjning av årsavgift samt avgift för garage

Styrelsen har beslutat att årsavgiften samt avgiften för garaget kommer att höjas med 1% och att denna höjning träder i kraft 1/1 2015.