Garage

Med anledning av att en motorcykelplats ska uppföras, i hörnet till uppgången av Annedalsvägen 54 (A-huset), uppmanar styrelsen samtliga boende att flytta sina cyklar och mopeder från garaget, senast 28 september.
De som står kvar efter detta datum kommer rensas bort.

Vi vill samtidigt uppmana den som önskar en motorcykelplats att kontakta oss i styrelsen fortast möjligt. Vi har 1 plats till förfogande så det är först till kvarn som gäller.
Kostnaden för garageplatsen är 400kr/månad.

Vänligen
Styrelsen