Fastigheten

I Brf Äppelgården ingår Annedalsvägen 54 (”A-huset”) och Dartanjangs gata 60 (”B-huset”). Tillsammans med brf Chateau Mattis delar vi garage, återvinningsrum och gård. Kvarteret heter Mattisborgen.

 

Samfällighet

Tillsammans med Brf Chateau Mattis har vi en samfällighetsförening. I den beslutar vi om skötsel av gemensamma utrymmen som återvinningsrum, gården och gemensamhetslokal. I dagsläget, när inte fastigheten är färdigställd, så är inte samfälligheten aktiv. Så snart som alla är inflyttade, och vi får tillgång till hela fastigheten, så startar arbetet i samfälligheten.

 

Fastighetsskötsel

Sjödalens bygg- och fastighetsservice förvaltar byggnader och gård. I det ingår städning av gemensamma utrymmen. Kontaktuppgifter felanmälan

 

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastum. Kontaktuppgifter felanmälan