En till etapp färdig = nya parkeringsregler

Exploateringskontoret låter hälsa att nu är Annedal etapp 2A är färdig. Det innebär förändringar beträffande parkering och skötsel av området. Kontaktuppgifter vid frågor om parkering, felanmälan och parkeringsövervakning ändras också.

Läs mer här