Nyhetsbrev 2016 sept

Garage

Kontakta styrelsen om ni vill ha en fjärrkontroll till garaget.

Priset för en fjärrkontroll är 500Kr.

För den som vill ställa sig i kön till garaget så är det våran förvaltare Fastum som hanterar kön. Kontakta i sådant fall Eva Rosén på Fastum.

 Innergården

Under sommaren har innergården snyggats till, det har byggts sittmöbler samt förvaring av leksaker vid sandlådan. Under nästa kommer arbetet fortsätta. Allt arbete med innergården samordnas med BRF Chateau Mattis.

Vagn och cykelförråd

Styrelsen planerar att byta plats på vagn och cykelförrådet på Dartanjangs gata 60. Detta kommer göras under hösten och syftet är att få plats med fler cyklar.

Hemsida och trivselregler

Då det är många nya boenden i våra hus är det bra att läsa föreningens trivselregler.

http://www.appelgarden.org/om-foreningen/trivselregler/

Bredband

Styrelsen har förnyat avtalet med Telia som leverantör av Bredband, Tv, Telefon.

I avtalet ingår också en uppgradering av nätverksutrustning samt ändrad hastighet på baspaketet.

Det innebär att alla abonnemang kommer att få en uppgradering av hastigheten från dagens 10Mb/s till 100Mb/s. Detta kommer inte medföra någon högre avgift.

Styrelsen kommer skicka ut mer information när datum för uppgradering är bestämt.

Ventilation

Arbetet med att förbättra ventilation fortsätter, ansvaret ligger som tidigare på NCC.

Styrelsen 

Efter årsstämman ser styrelsen för 2016-2017 ut så här.

Manar Ali, Ordförande
Emilia Alvarez, Sekreterare
Alexander Evert, Ledamot
Magnus Eriksson, Ledamot
Linus Thyrén, Ledamot
Georgios Bekiris, Suppleant
Marie-Christin Albinsson, Suppleant

 

 

Styrelsen för Brf Äppelgården önskar sina medlemmar en härlig höst.

Nyhetsbrev 2015-Dec

Här kommer information från styrelsen i Brf Äppelgården.

Trädgårdsgrupp
Det har tillsatts en trädgårdsgrupp med medlemmar från Brf Chateau Mattis (CM).
Under våren kommer de göra en tillsyn över innergården och komma med förslag till styrelserna i CM och Äppelgården på vilka förbättringsåtgärder som skulle kunna göras.

Avgiftshöjning
Från 1 januari 2016 höjs avgifterna för både lägenhet och garage med en procent.

Ventilation
En ny utredning om ventilationen kommer att genomföras av NCC. Det finns fortfarande boenden som har problem med matos, avloppslukt samt dålig lufttillförsel i sina lägenheter.

Miljörum och gemensamhetslokal
Styrelserna i Brf Äppelgården och CM har beslutat att införa en straffavgift om 3000kr när:

  • Städning av gemensamhetslokalen är bristfälligt eller inte alls utförd.
  • Grovsopor som möbler, dammsugare, mattor etc. lämnas i miljörummet.

Det kostar föreningen pengar att ta in akutstädning samt bortforsling av grovsopor varför vi har blivit tvungna att ta detta beslut.

Trivselregler
På förekommande anledning vill vi påminna er om våra trivselregler.
”Utan Era grannars medgivande bör Ni undvika att spika, borra, spela instrument eller musik på hög volym efter kl. 22.00. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även under dagtid.”
Trivselreglerna kan i sin helhet, läsas på vår hemsida.
appelgarden.org/om-foreningen/trivselregler/

Underhållsplan
Styrelsen har under hösten tagit fram en underhållsplan och har i samband med framtagandet beslutat, av säkerhetssynpunkt, att lösa föremål såsom barnvagnar, dörrmattor, blomlådor etc. måste tas bort från trapphusen.
Dessutom får termometersladdar hänga ut, max 10-20cm då dessa skadar husfasaden när det blåser.

Vädjan om deltagande i styrelsen 2016/2017
Innan sommaren ska en ny styrelse väljas. Många i dagens styrelse, har suttit i flera år och aviserar att de inte kommer fortsätta.

När det gäller rekrytering till ny styrelse vädjar vi och hoppas att fler medlemmar i föreningen anmäler sitt intresse för styrelsearbete för nästkommande år. Det är lärorikt, man får god insyn i sin egen förening och man kan bestämma vilka prioriteringar som ska göras.
Dessutom utgår arvode om 1500kr/möte. (vi har ca 8-10 möten per år)
Anmäl dig gärna till valberedningen när de knackar på i vår.
Har du frågor är du välkommen att maila styrelsen på styrelsen@appelgarden.org

Om vi inte får ihop en intern styrelse måste vi ta in extern hjälp, vilket kommer påverka allas månadsavgifter med upp till 10 % höjning.

Styrelsen för Brf Äppelgården vill slutligen önska sina medlemmar en riktig god jul.

Nyhetsbrev 2015-2

Här kommer lite information från styrelsen i Brf Äppelgården.

Trädgårdsgrupp
Efter förslag från medlemmar, önskar Brf Äppelgården och vår grannförening Brf Chateau Mattis bilda en trädgårdsgrupp för en trevligare utemiljö.
Om du önskar delta, ta kontakt med oss i styrelsen på styrelsen@appelgarden.org.

Postlådan
Vi har den senaste tiden haft problem med posten som glömmer att stänga postfacken.
Om detta uppmärksammas, vänligen ring posten på tel. 0771-333310.

Årsstämma 2015
I maj hade föreningen årsstämma.
Deltagandet var som tidigare år, väldigt lågt. Kom ihåg att om man önskar förändringar eller har synpunkter på styrelsens arbete så är årsstämman ett bra forum för att lyfta dessa frågor.
Ni hittar referatet från årsstämman som bilaga till detta utskick.

Styrelsen 2015/2016
Styrelsen för Brf Äppelgården ser ut enligt följande efter årsstämman.

Manar Ali, ordförande
Ingrid Björling Bohman, sekreterare
Andreas Brydling, ledamot
Alexander Evert, ledamot
Linus Thyrén, ledamot
Sorosh Shafai, suppleant

Styrelsen för Brf Äppelgården önskar sina medlemmar en riktig skön sommar.

Motioner till årsstämma

Motioner till årsmötet för Brf Äppelgården

Nu har du möjlighet att skicka in motioner till Brf Äppelgårdens styrelse inför årets föreningstämma och göra din röst hörd.

Vad är en motion?
En motion är ett förslag till beslut som väcks av en föreningsmedlem i en beslutande församling.
I vårt fall till föreningens årsstämma.
Vad ska stå i en motion?
– Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
– Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
– Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
– Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.
– Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
-Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator.

Lämna in din motion, till styrelsen för Brf Äppelgården senast söndag 26 april i brevlådan hos Shafai/Adolfsson i A-huset.

Om du har några frågor, kontakta styrelsen

 
Vänligen
Styrelsen Brf Äppelgården

Extra årsstämma 19 mars

Styrelsen för Brf Äppelgårdens informerar om den extra årsstämman torsdag 19 mars klockan 19 i gemensamthetslokalen placerad på våning 13 på Dartanjangs Gata 68.

Anledningen till detta är att Styrelsen ämna ändra i föreningens stadgar.

Om du har några frågor, kontakta styrelsen

 

Nu är balkongglasen rena – så här sköter du dem:

Som en del av åtgärderna efter garantibesiktningen har balkongglasen rengjorts. Inbränd kalk har tvättats bort och en skyddsbeläggning har lagts på glasen. Det skyddar mot att kalk och smuts ska brännas in i glaset. För att skyddet ska bestå, bör man vara försiktig vid tvätt av glasen.

  • Blöt glaset med endast varmt vatten och skrapa av med en fönsterputsskrapa.

Använd INTE ättika, fönsterputsmedel, citron, diskmedel, klorin och andra rengöringstekniker med olika smutslösande medel, eftersom det löser upp skyddsbeläggningen på glaset.

 

Information om åtgärder efter garantibesiktningen

Åtgärderna efter höstens 2-årsbesiktning börjar komma till sitt slut. Tack för alla enkätsvar som hjälpte oss få reda på vad NCC missat och vad som var åtgärdat. De som ska ha ventilationen mätt och de som ska få våtrumsarbeten åtgärdade bör få detta ordnat under april om det inte redan skett -annars bör så gott som alla punkter vara klara. Är du osäker på om du fått dina punkter åtgärdade? Maila styrelsen@appelgarden.org så skickar vi besiktningsprotokollet till dig så du kan kontrollera det (På grund av personuppgifter kan vi inte lägga ut det på hemsidan). Om något skulle kvarstå så ska NCC så klart åtgärda det.

En stor punkt som dock är kvar att åtgärda är ventilationen. Här arbetar NCC med en VVS expert på att bygga om luftväxlaren i källaren för att inte oset i frånluften från lägenheterna ska kontaminera inluften. NCC återkommer när detta är färdigt och kommer då justera om luftflödena i alla lägenheter. Tyvärr är inte detta något som kommer att gå snabbt att åtgärda, men NCC arbetar på en lösning.

Årsstämman flyttad till 13 juni

Brf Äppelgårdens årsstämma som skulle ha ägt rum på onsdag den 22 maj, är flyttad till torsdagen den 13 juni klockan 19.00.

Orsaken är att vår ekonomiska förvaltare, UBC, inte skickat årsredovisningen i tid till revisorn. För att årsredovisningen ska kunna godkännas av stämman, måste revisorn ha godkänt den först. Det här fick styrelsen reda på i fredags, den 17 maj, och har nu fattat beslutet att flytta stämman.

Om du har några frågor, kontakta styrelsen