Nyckelbeställning

Det har kommit till vår kännedom att det under sommaren varit problem att beställa nycklar via formuläret på hemsidan.
Om ni vet med er att ni beställt nycklar men ej fått återkoppling på beställningen så får vi be er att lägga en ny beställning.

Om du har några frågor, kontakta styrelsen