Trädgårdsgrupp

Vi efterlyser trädgårdsintresserade som vill vara med och smycka vår gård! Tillsammans med medlemmar från Chateau Mattis så kommer gruppen att hjälpa till att skapa en trevlig innergård tillsammans.

NCC kommer först att avsluta sin trädgårdsanläggning under våren och efter det tar gruppens arbete vid. Det handlar om idéer, inköp och installation – den vanliga skötseln av utomhusmiljön gör fastighetsskötaren.

Anmäl dig här