Årsstämman flyttad till 13 juni

Brf Äppelgårdens årsstämma som skulle ha ägt rum på onsdag den 22 maj, är flyttad till torsdagen den 13 juni klockan 19.00.

Orsaken är att vår ekonomiska förvaltare, UBC, inte skickat årsredovisningen i tid till revisorn. För att årsredovisningen ska kunna godkännas av stämman, måste revisorn ha godkänt den först. Det här fick styrelsen reda på i fredags, den 17 maj, och har nu fattat beslutet att flytta stämman.

Om du har några frågor, kontakta styrelsen